spit

In onze toegankelijke praktijk voor fysio- en manuele therapie aan de versterkjerug.nl behandelen we alle voorkomende klachten die voortkomen uit het zgn. houdings- en bewegingsapparaat; kortgezegd gaat het dus om klachten van uw botten, gewrichten en spieren. Dit kan werkelijk van alles zijn; van een zere teen tot hevige migraine en van een overbelaste onderrug tot houdingsproblematiek. Iedereen wordt voor zijn individuele klachten behandeld en begeleid.

Wat is spit?

Dit vraagt om persoonlijke aandacht en daarom garanderen wij een behandelduur van 25 minuten en zullen wij nooit twee patiënten tegelijkertijd zien.
Bij de eerste afspraak voeren we met u een uitgebreid vraaggesprek, ook wel de anamnese genoemd.
We vragen u hoe uw klachten zijn ontstaan, hoe het verloop is geweest, waardoor de pijn verergert of juist vermindert; kortom: we proberen via het verhaal een zo compleet mogelijk plaatje te vormen over u en uw klachten.
Meestal hebben we na dit gesprek al een mogelijke diagnose in ons hoofd en het onderzoek is er dan vooral op gericht om deze diagnose te bevestigen of juist uit te sluiten. Via het onderzoek komen we uiteindelijk op een fysiotherapeutische diagnose op basis waarvan we, samen met u een behandelplan kunnen gaan opstellen.

Wij vinden het heel belangrijk om dit samen met u te doen; wij vanuit onze deskundigheid als therapeut en u als de persoon die de pijn ervaart. Als dit behandelplan is opgesteld, dan gaan we daadwerkelijk aan het behandelen en vervolgens wordt elke behandeling bekeken hoe u heeft gereageerd op de therapie en wordt er bepaald of bijstelling nodig is of dat we op dezelfde voet verder kunnen gaan. Het is hierbij van groot belang dat uw verwachtingen ten aanzien van het resultaat van fysiotherapie of manuele therapie realistisch zijn en dat we daarmee op één lijn zitten.

Hoelang duurt spit ongeveer bij versterkjerug.nl?

Wat we erg belangrijk vinden is dat elke patiënt een zo goed mogelijk inzicht krijgt in zijn of haar klachten en dat hij weet wat hij er evt. zelf aan kan doen. Hiervoor geven we gerichte oefeningen mee waar u zelf mee aan de slag kunt; deze zullen we altijd toespitsen op uw mogelijkheden en situatie.
Daarnaast worden gespannen spieren gerekt en gemasseerd en kunnen niet goed functionerende gewrichten worden gemobiliseerd.

Spit , www.versterkjerug.nl, acute spit, spit behandeling,